Visi & Misi

Visi & Misi

Menjadi antara 100 Koperasi terbaik di Malaysia.

- Menjadi sebuah koperasi pembekal utama bagi barangan konsumer kepada anggota koperasi-koperasi di seluruh Malaysia.
- Menjadi rakan niaga strategik kepada koperasi yang terpilih.
- Memberi perkhidmatan dan produk yang berkualiti kepada pelanggan.

- Membekalkan barangan konsumer tulen dan berkualiti kepada anggota dan rakan strategik Koperasi.
- Memberikan perkhidmatan jualan/promosi yang berkesan seperti jualan atas talian, tele-marketing, promosi berkala dan aplikasi telefon pintar.
- Perkhidmatan tele-marketing dan promosi jualan kepada anggota koperasi rakan niaga.
- Pengiklanan dan promosi yang berkesan kepada anggota koperasi rakan niaga strategik untuk manfaat bersama.
- Menjadi pembekal barangan konsumer yang utama kepada koperasi dengan konsep win-win situation.